Termeni și Condiții

 1. TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE ȘI SPECIALE* PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE RETRAGERE DIN CONTRACTUL LA DISTANTĂ ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSUMATOR ȘI PROFESIONIST**

 2. Termeni și condiții generale

 3. Potrivit actelor normative în vigoare:

 4. În cazul exercitării dreptului de retragere din contractul la distanță, Consumatorul este responsabil pentru diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționarii produselor.

 5. Consumatorul (Utilizatorul) nu își poate exercită dreptul de retragere din contractul la distanță în cazul produselor care prin natură lor se pot deteriora rapid și deteriorarea este prezentă.

 6. Acesta este și cazul produselor furnizate de către Profesionist, cum ar fi brățări, curele, inele etc., care se pot deteriora rapid având în vedere că prin natură lor sunt destinate manipulării curente.

 7. Consumatorul (Utilizatorul) nu își poate exercită dreptul de retragere din contractul la distanță în cazul prestării unor servicii de a căror execuție a fost încunoștiințat prin efectul legii sau în alt mod și a căror execuție a început, cum ar fi serviciile absolut necesare: de transport, de constatare, de mici revizii, de mici remedieri etc.

 8. În cazul produselor ce au componente confecționate din material textil, piele, piele sintetică, cauciuc, silicon și/sau plastic, pentru a înlătura contactul direct al agenților alergeni cu pielea sau producerea de infecții și micoze, dreptul de retragere nu va fi acordat de Vânzător în situația în care se constată orice urmă de purtare sau de uzură a acestora.

 9. Profesionistul va acorda Consumatorului un drept de retragere condiționat de îndeplinirea termenilor și condițiilor prezente, care pot asigura reintroducerea în circuitul comercial a produselor returnate de către Consumator, în aceeași stare bună în care acestea au fost recepționate de către acesta.

 10. Termeni și condiții speciale

 11. Declarația Consumatorului cu privire la retragerea Consumatorului din contractul la distanță poate fi trimisă Profesionistului fără invocarea vreunui motiv, însă cu respectarea termenilor și condițiilor prezente, în termen de 14 zile calendaristice de la data la care Consumatorul sau un terț indicat de către acesta a recepționat produsul.

 12. Este preferabil că declarația de retragere a Consumatorului să fie trimisă Profesionistului chiar în ziua în care Consumatorul returnează produsul către Profesionist, sau cel târziu în ziua următoare, pentru că Profesionistul să își poată respecta obligațiile legale în termen.

 13. Consumatorul își asumă pe risc propriu expedierea produselor pentru care nu sunt îndeplinite următoarele „condiții tehnice obligatorii”:

 14. Produsele trebuie să nu prezinte urme de purtare sau de uzură, și să fie nedeteriorate din cauza acțiunilor nepermise de manipulare menționate în cadrul certificatului de garanție postat pe website aici, altele decât cele necesare stabilirii de către Consumator a naturii, caracteristicilor și funcționalității produselor. Produsele trebuie să prezinte "caracteristicile obligatorii" existente în momentul recepției produselor de către Consumator. Produsele trebuie să fie însoțite de următoarele "elemente obligatorii": factură de cumpărare și orice alte documente/accesorii/cadouri cu care a fost livrat.

 15. Consumatorul va expedia produsul către Profesionist prin intermediul serviciilor de curierat/poștale având obligația de a înscrie pe documentul de transport al produsului următoarele „informații obligatorii”:

 16. Expeditor: Nume și Prenume Utilizator; Destinatar: KAFLO FAVORIT SRL; Adresa: Str. Viorelei 16, Năvodari, 905700, Constanța; Numărul și dată facturii de cumpărare a produsului.

 17. Atenție! Pentru a putea restitui Consumatorului contravaloarea costului de transport, în cazul returului acceptat, numai în termenii și condițiile de mai jos, Consumatorul trebuie să păstreze o copie a chitanței aferentă costului de expediere a produsului.

 18. Atenție! Adresa mai sus menționată este punct exclusiv pentru recepționarea coletelor expediate prin curier. Nu se predau colete în mod direct!

 19. Odată cu expedierea produsului cu informațiile obligatorii înscrise pe documentul de transport și cu îndeplinirea „condițiilor tehnice obligatorii”, Consumatorul va trimite Profesionistului decizia să de retragere din contractul la distanță accesând modelul de declarație aflat pe site-ul Profesionistului sub denumirea „Declarație neechivocă de retragere din contractul la distanță” , pe care o va completa și o va trimite separat pentru fiecare produs pe care îl expediază către Profesionist.

 20. Profesionistul va comunica fără întârziere Consumatorului confirmarea să de primire a produsului returnat, pe un suport durabil, de regulă prin intermediul website-ului în cuprinsul căruia Consumatorul are alocat un cont personal. Orice comunicări ulterioare între Consumator și Profesionist se vor face doar în scris, pe același suport durabil.

 21.  

 22. În cazul în care Profesionistul constată că au fost respectați termenii și condițiile prezente, atunci Profesionistul va restitui Consumatorului contravaloarea integrală a produsului returnat, precum și contravaloarea costului de transport (exclusiv) suportat de către Consumator pentru expedierea produsului. Pentru a putea restitui Consumatorului contravaloarea costului de transport, acesta trebuie să păstreze și să trimită prin email către Profesionist, în termen maxim de 48h de la dată primirii constatării Profesionistului, o copie a chitanței aferentă costului de expediere a produsului.

 23. Contravaloarea de returnat Consumatorului va fi transferată direct în contul bancar comunicat de către Consumator prin intermediul website-ului. Acest cont ar putea fi debitat cu o întârziere de 24-48 de ore dacă este deschis la o altă banca decât cea care asigura plățile în cadrul website-ului.

 24. În cazul în care Profesionistul constată că nu au fost respectați în integralitate termenii și condițiile prezente, și că nu există urme de deteriorare, de purtare sau de uzură a produselor, atunci Profesionistul va înștiința Consumatorul despre acest fapt, solicitându-i să se conformeze termenilor și condițiilor prezente în interval de 24h de la dată primirii înștiințării, situație în care termenul pentru respectarea obligațiilor legale ale Profesionistului se va decala corespunzător. În cazul în care Consumatorul nu se conformează termenilor și condițiilor prezente în intervalul de 24 de ore de la dată primirii înștiințării, Profesionistul va returna produsul Consumatorului cu plata ramburs a costului de transport.

 25. Consumatorul se obligă să achite Profesionistului costurile solicitate de acesta pentru serviciile prestate, necesare pentru stabilirea acordării sau nu a dreptului de retragere că urmare a procesării Declarației de retragere.

 26. În cazul în care Consumatorul nu achita Profesionistului aceste costuri în termen de 5 zile lucrătoare de la dată comunicării lor, începând cu a 6-a zi lucrătoare Profesionistul va calcula și costul serviciului de depozitare a produsului returnat, în valoare de 1leu pentru fiecare zi de depozitare.

 27. Consumatorul este avizat că în lipsa conformării la termenii și condițiile prezente și în lipsa achitării costurilor solicitate de către Profesionist pentru serviciile prestate, produsul va fi reținut drept garanție de către Profesionist și va putea trece în proprietatea acestuia fără alte formalități din momentul în care aceste costuri depășesc suma de restituit Consumatorului.

 28. *) Termenii și condițiile generale și speciale prevăzute în prezența secțiune sunt în concordanță cu cerințele legale aplicabile contractelor încheiate la distanță.

 29. **) Consumatorul își poate exercită dreptul de retragere din contractul la distanță încheiat cu Profesionistul numai cu respectarea termenilor și condițiilor prezente. Un Consumator care nu se identifica cu Cumpărătorul poate beneficia de dreptul de retragere doar dacă își asumă opozabilitatea termenilor și condițiilor prezente.

 30. NOTĂ:

Doar persoanele fizice au dreptul de retragere din contractul la distanță. În cazul returnarilor repetate, acestea pot fi interpretate
ca Utilizări Abuzive sau că Încălcări ale termenilor și condițiilor website-ului.
În astfel de situații, Profesionistul poate bloca accesul la website al Utilizatorilor vizați,
sau poate refuză onorarea comenzilor acestora.